ΛΗΝΟΣ Α.Ε.

Η εταιρία  ιδρύθηκε το 2003 με την επωνυμία “ΛΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E ” και με το διακριτικό τίτλο “ΛΗΝΟΣ Α.Ε.”.

 Είναι εγγεγραμμένη στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό μητρώου 44972407000.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Πειραιά, (διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67).